authentic 1988 Chinese propaganda poster End of the winter season by Yao Chongqing

End of the winter season

Regular price £75.00 £50.00 Sale

Artist: Yao Chongqing

Year: 1988

Publisher: Tianjin People's Fine Art Publishing House

Size (mm): 530x770

Condition: excellent

(L-R) Peng Dehuai, Liu Shaoqi, Mao Zedong, Zhou Enlai